04136342375
جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید
ثبت سفارش

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

برای محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز هر دیوار بصورت زیر عمل نمایید:

1 – دیوار هایی که ارتفاع آن ها کمتر از 3.2 متر است:

بدون در نظر گرفتن ارتفاع ، طول (بر حسب متر) دیوار یا دیوارهایی را که قصد دارید از یک طرح مشخص برای آنها استفاده کنید با هم جمع کرده و به عدد 1.59 تقسیم نمایید. عدد به دست آمده را به سمت بالا گرد کنید. حال تعداد رول مورد نیاز از طرح مورد نظر شما مشخص شده است.

2 – دیوار هایی که ارتفاع آن ها بیشتر از 3.2 متر است:

بدون در نظر گرفتن ارتفاع ، طول (بر حسب متر) دیوار یا دیوارهایی را که قصد دارید از یک طرح مشخص برای آنها استفاده کنید با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را به سمت بالا گرد کنید. حاصل تعداد رول مورد نیاز شما از آن طرح است.

3 – دیوار هایی که ارتفاع آن ها کمتر از 2 متر است:

بدون در نظر گرفتن ارتفاع ، طول (بر حسب متر) دیوار یا دیوارهایی را که قصد دارید از یک طرح مشخص برای آنها استفاده کنید با هم جمع کرده و به عدد 2.12 تقسیم نمایید. عدد به دست آمده را به سمت بالا گرد کنید. حال تعداد رول مورد نیاز از طرح مورد نظر شما مشخص شده است.

بارعایت موارد ذکر شده بالا میتوان تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز از هر طرح مشخص را بصورت جداگانه و با خطای یک رول بدست آورد ؛ این خطای احتمالی هم قطعا بیشتر از تعداد مورد نیاز خواهد بود و نه کمتر ، بنابراین مشکل چندانی بوجود نیامده و در نهایت احتمالا فقط یک رول اضافی از هر طرح خواهید داشت که شاید در آینده برای تعمیرات و… به آنها نیاز داشته باشید.

برای محاسبه دقیق تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز بایستی از یک فرد متخصص کمک گرفت تا مواردی همچون محل پنجره ها ؛ درب ها و … را نیز مدنظر قرار دهد.

نظرات کاربران

منتظر نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی هستیم